Referanser


Scan4News

«Scan4news leverer skreddersydde søk for kunder som trenger det beste innen informasjonssøk og etterretning fra internett. Våre tjenester er krevende å levere, vi trenger en samarbeidsparter som er fleksibel og punktlig. Vi har vært kunde hos EVRY 7 år og har vært godt fornøyd både med leveranse og support.»

Tibe.net

«TIBE.net startet opp som et moderne utviklingsmiljø under TIBE konsernet, Norges 4. største kommunikasjonsbryåkjede i 2010. Vi hadde en klar strategi om å fokusere på kjerneområdet vårt, forretningskritiske nettløsninger basert på markedsledende komponenter i alle ledd. EVRY var en av de vi evaluerte, og valget var enkelt mtp omdømmet ved å ha markedets største aktør innen de tjenesteområdene vi bruker i Cloudmiljø.

Etter 4,5 års drift har vi gått fra 2 til 10 MNOK i omsetning, og er på Gasellelisten til DN 2014. Kombinasjonen av de beste programvareløsningene med de beste driftsløsningene er en av faktorene for vår raske og sunne vekst.

Spesielt vil vi berømme EVRY for en god selvbetjeningsportal, men enda viktigere en fantastisk og på alle måter konkurransedyktig Helpdesk. Raske svar, meget raske og smidige supportopplevelser hver gang vi sender inn et behov.

Om man leter, finner man kanskje rimelige aktører. Det er i såfall marginalt, og mer enn oppveies av oppetid, respons og kvalitet i alle ledd.

Skal du sette bort en tjeneste som finnes i EVRY Cloudservices, har du ROI raskere enn første faktura mottas sammenliknet med småaktører eller inhouse drift av disse tjenestene.»

- Tore Rogstad Interaktiv rådgiver, Tibe.net

IDU (DIFI)

«EVRY har levert i henhold til våre forventninger i migreringsprosjektet. Vi stiller høye krav til tjenestenivå i driftsavtalen og så langt har EVRY levert som avtalt også på dette området.»

- Ottar Sverre Bakken Underdirektør, IDU (DIFI)

Opplysningen 1881

«Johan Hagen hos Opplysningen 1881 forteller at skytjenestene EVRY leverer, tilfredsstiller behovet de har for et fleksibelt system. Det er enkelt å administrere epost og enkelt å gjøre endringer når ansatte begynner og slutter, samt å øke lagringsmengder. Det er en trygghet at data lagres i Norge hos en stor norsk aktør. Skytjenestene fra EVRY gir stor fleksibilitet.»

Mustad

«Nå vet vi at vår IKT er i trygge hender. Det er viktig for vi er helt avhengig av at systemene fungerer til enhver tid for å sikre vareflyt og brukertilgang»

- Knut Bjørkhaug IKT –ansvarlig, Mustad

Skjåk Energi

«Overgangen til Hosted Exchange har gjort kvardagen lettare for eit lite firma som Skjåk Energi. Ved å velje Hosted Exchange vart vi tilgjengelege på e-post på alle plattformer utan å måtte uroe oss for kostnadane ved å ha eigen Exchange-server. Vi administrerer sjølv brukarar og dei tenestene vi vil ha og dette fungerer utmerka. Løysinga er enkel og fungerer godt for oss.»

VOKKS AS

«VOKKS AS har i en årrekke hatt EVRY som sin samarbeidspartner og vi er svært godt fornøyde med den bistand vi har fått på forskjellige områder for å sikre en god IKT løsning. Nærhet og korte responstider har vært sentralt i dette.»

- Jan Otrebski (t.v.)Adm. Sjef, VOKKS AS