Kort om skytjenesterJ.C.R Licklider, ansvarlig for å tilrettelegge for utviklingen av ARPANET (Advances Research Projects Agency Network i 1969), hadde en visjon: At hele verden skulle kunne sammenkobles, og få tilgang til data fra hvilken som helst lokasjon noe som førte til nåtidens store hjørnestein, nemlig Internett.

Internett ledet etter hvert til et eget fagområde som vi kaller Cloud Computing: Lagring av data hos en skytjenesteleverandør, som tilbyr drift av applikasjoner, plattformer og servere.


Skytjenester karakteriseres av kostnadseffektivitet, fleksibilitet, produktivitet, sikkerhet og skalerbarhet, blant annet fordi man deler ressursene.


Kostnadseffektivitet
Bruk av skytjenester har lave inngangskostnader, du har til enhver tid kontroll over kostnadene, og du betaler kun for det du faktisk bruker.
Fleksibilitet
Gjennom skyen, har du tilgang til data fra en hvilken som helst lokasjon så lenge du er koblet opp mot Internett.
Produktivitet
Produktiviteten økes ved at flere brukere kan jobbe med samme data samtidig, i stedet for å vente til den er lagret og sendt via epost.
Sikkerhet
Sentralisering av data gjør at du er tryggere dersom du blir frastjålet en Laptop, eller med tanke på brann eller andre ulykker.
Skalerbart
Løsningen vokser i takt med bedriften ved å bestille mer kapasitet ved behov, uten ekstra investeringskostnader.

Forholdsregler ved valg av skytjenesteleverandør


Selv om skytjenester på mange måter øker sikkerheten, er det lurt å ta visse forholdsregler. Forskjellige land opererer med ulikt lovverk når det gjelder utlevering av data til tredjepart. Lagring av data i Norge under et norsk selskap, gir deg en ekstra trygghet ved at selskapet må forholde seg til norsk lovverk. Kryptering av data øker tryggheten, og bidrar til å beholde balansen mellom kostnadsbesparing/økt produktivitet, og sikkerhet.


Tre nivåer av skytjenester


Skytjenester levers i tre nivåer:
  • Software as a Service (SaaS) er skytjenester som går rett til sluttbrukeren. Dette gjelder epostløsninger, lynmeldingsprogramvare, lagring i skyen og annen programvare.
  • Platform as a Service (PaaS) inkluderer funksjoner som webhotel, sikkerhetssertifikater, domener og database.
  • Infrastructure as a Service (IaaS) gir deg tilgang til egen server i skyen.

Administrering av de tre nivåene krever ulik forkunnskap hos deg som kunde. Modellen nedenfor illustrerer dette.