Hosting

Cloud Consulting Services

Nysgjerrig på nettskyen?
Vi hjelper deg fra start til mål

Cloud Consulting Services

EVRY Cloud Consulting Services er verdiøkende konsulenttjenester som hjelper virksomheter med å ta i bruk tjenester i nettskyen - raskt og enkelt.
Vi tilbyr tjenester i alle livsfaser, fra planlegging til drift.

Cloud Planning Services

En CloudReady-prosess har som formål å avdekke hvor klar – eller moden – en virksomhet er til å ta i bruk nettskyen som leveransemodell for IT-tjenester. Prosessen består av kartlegging og analyse av virksomhetens sikkerhetskrav, organisasjon, forretningsprosesser og teknologiske forhold.

Cloud Implementation Services

EVRY hjelper deg med å flytte dine data opp i nettskyen i tillegg til å integrere lokale og nettskybaserte løsninger. ADFS-baserte autentiseringsløsninger sikrer at samme brukernavn og passord kan brukes i flere systemer.

Cloud Adaptation Services

Dersom du har behov for tilpassing av standardiserte nettskyprodukter til virksomhetens behov, har EVRY utviklet SMART-konseptene, som gir en god start basert på våre beste erfaringer til en fast pris. Dersom ytterligere tilpassing er nødvendig, står våre dyktige konsulenter klare til å bistå.

Cloud Administration Services

Dette er vårt tilbud til virksomheter som ønsker et høyere tjenestenivå enn det som leveres som standard i nettskyen. Våre drifts- og administrasjonstjenester inkluderer etablering, brukerstøtte, brukeradministrasjon, opplæring, overvåking og rapportering.

Tjenestene er utviklet i samarbeid med våre nettsky-partnere, og er laget for bruk sammen med nettskytjenester fra bl.a. både Microsoft og EVRY.