Hosting

Cloud Planning Services

Klar for nettskyen?
Vi hjelper deg med de vanskelige valgene

Cloud Planning Services

EVRY Cloud Planning Services er et sett med rådgivningstjenester fra EVRY Consulting. En Cloud Planning prosess har som formål å avdekke hvor klar – eller moden – en virksomhet er til å ta i bruk nettskyen som leveransemodell for IT-tjenester.

Prosessen består av en kartlegging og analyse av virksomhetens sikkerhetskrav, organisasjon, forretningsprosesser og teknologiske forhold.

Omfang, ressursbruk og tidsbruk i en Cloud Planning prosess er avhengig av hvor dyptgående kartleggingsprosess og hvor bred involvering av interessenter kunden ønsker.

Cloud Planning tilbys i fire moduler:

Compliance

I denne modulen avdekkes hvordan virksomhetens krav til regulatorisk etterlevelse og sikkerhet harmoniserer med det som tilbys ute i nettskyen. Det gjennomføres en vurdering av hvilke leveransemodeller og tjenester som er aktuelle.

Technical

Teknisk modul har som formål å finne egenskaper, avhengigheter og integrasjoner i IT systemene som kan påvirke en overgang til nettskybasert leveransemodell.

Organization

I Organisasjons-modulen utreder man bl.a. behovet for opplæring samt hvilke øvrige virkninger cloud computing vil ha på ansatte og IT-personell. I tillegg avdekkes eventuelle behov for justeringer i den interne ITfunksjonen.

Business

Forretningsmodulen hjelper virksomheten med å identifisere strategiske gevinster og utfordringer ved anvendelse av nettskyteknologi. Fokus i denne modulen er gjerne rettet mot marked og produksjonskostnader.