Azure

Hosted Azure Services

Med norsk lagring

Hosted Azure Services

Ønsker du skytjenester fra Microsoft plattformen Azure produsert i Norge?

Hosted Azure Services er skytjenester produsert av EVRY. Tjenestene er designet og utviklet av Microsoft for å gi en helhetlig opplevelse, samtidig tilbyr vi tryggheten du får fra et datasenter lokalisert i Norge.

Hvordan fungerer det? Du har tilgang til, og administrerer skytjenestene dine gjennom en kundeportal, i form av en vanlig nettside. Du kan hele tiden tilpasse skytjenestene til nettopp dine behov. Kundeportalen er en svært enkel måte å forholde seg til administrasjon av skytjenestene dine på, i motsetning til en egen fysisk serverhall som stiller store krav til kompetanse og kapitalbinding.

Alle data lagres trygt i EVRY sine fjellhaller I Norge. Med dette garanterer vi at dine data er optimalt sikret mot fysiske angrep. Som norsk tilbyder med lagring i Norge er vi underlagt norsk lovgivning. Våre løsninger tilfredsstiller kravene til databehandler og personvernloven. IS0 sertifisert 9001 og 27001.