icon-cloud365-large

Cloud Compute

Få din første server klar i løpet av få minutter.

Cloud Compute

Skal du holde i gang for eksempel en nettside, trenger du ressurser til dette. Cloud Compute er en betegnelse vi bruker for vår vertstjeneste på Internett. Dette er en virtuell datamaskin med funksjoner som en adskilt fysisk datamaskin, fordelen er at den er tilpasset brukerens behov og koster mindre enn en fysisk server. Ofte tar det tid å sette opp en server, også en server som fysisk sett ikke finnes; hos EVRY har du tilgang på ressursene du trenger gjennom en virtuell datamaskin og dette i løpet av få minutter.