Hosting

Hosting av Internettløsninger

Overlegen sikkerhet og innovative løsninger

Hosting av Internettløsninger

Hostingtjenester fra EVRY passer for deg som krever høy ytelse, oppe-tid og sikkerhet. EVRY tilbyr dynamiske og redundante løsninger. Data du lagrer hos oss forblir i Norge og beskyttes gjennom norsk lovgivning. Som kunde hos oss kan du være sikker på at tjenestene vi leverer er i tråd med internasjonale kvalitetsstandarder.

Hvorfor benytte en ekstern aktør? Fokuser på egen forretning og la en profesjonell aktør ta seg av etablering og drift 24/7. Vi tilbyr en av Norges sikreste fysiske lagringsplasser og opererer med sikkerhetsklarert driftspersonell. Økende global konkurranse i de fleste markeder gjør at man er enda mer avhengig av at teknologien virker som den skal. Dagens komplekse systemer stiller store krav til intelligente løsninger. Vår Service Level Agreement (SLA) tilfredsstiller alle behov for respons og oppetider.

Spesifikasjoner:
  • Fjellhall med EMP-beskyttelse
  • Mulighet for separate servere i hver sin fjellhall (for full redundans)